MindOffice AB har sedan 2006 varit inriktat på ledarskap och organisationsutveckling. Företaget drivs av AnnaLena Lundin Nyysti. Förutom egen kompetens och erfarenhet inom ledarskap, konflikthantering, grupputveckling och coaching har MindOffice ett väl upparbetat nätverk och samarbetspartners.

AnnaLena har varvat att arbeta som egen konsult i MindOffice med anställningar som lärare, utbildare, utbildningschef, projektledare och senast som chefs- och ledarutvecklare på Stockholms universitet.