konflikt parjpg


Konfliktanalys - kostnadsfritt

Ett möte med dig som chef om du har medarbetare som har samarbetssvårigheter/är i konflikt. Under mötet analyserar vi konflikten och utforskar behov och önskemål som parterna kan ha. Vi tittar på konflikten utifrån individ-, relations- och organisationsnivå. Utifrån analysen kan du sedan som chef lättare se hur du vill hantera konflikten och ha en plan på vad som behöver göras.
Mötet tar 1,5 - 2 tim


Medling mellan medarbetare som har samarbetssvårigheter - är i konflikt

Med vår långa praktiska erfarenhet av att hantera konflikter och samarbetsproblem erbjuder vi medling vid arbetsplatskonflikter. 
Medling är en metod för konflikthantering som bygger på att de inblandade parterna, under strukturerade former, får möjlighet att mötas och lyssna på varandra för att förstå varandras upplevelser och önskemål. 
Medling bygger på att de som ingår i konflikten också ska få hantera den, dvs tillsammans komma fram till vad de behöver göra eller vad som behöver hända för att samarbetet ska fungera tillräckligt bra framöver. Om parterna själva kommer fram till hur de ska samarbeta framöver känner de ett större ansvar för att det ska fungera och sannolikheten är större att de fullgör sina åtaganden.
Vår uppgift som medlare är att vara en objektiv och neutral tredje part som genom en väl inarbetad och strukturerad metod underlätta en konstruktiv kommunikation mellan parterna.
Fokus i medling ligger på framtiden. Målet med medling är att parterna skall kunna fortsätta någon form av relation och hitta det mest konstruktiva och respektfulla förhållningssättet till varandra.

Upplägg:
1. Möte med chef – 1,5 tim
2. Individuella möten med de som är inblandade i konflikten – 1,5 tim/möte
3. Medlingsmöte mellan de inblandade – 3 tim
4. Uppföljningsmöte


Utbildning i konflikthantering - 1 dag eller anpassat

En praktisk utbildning med fokus på att förebygga och hantera konflikter. Utbildningen genomsyras av det utvecklande och coachande förhållningssättet vilket stärker förmågan att medla och ingripa i olika konfliktsituationer.
Under dagen varvas teori med praktiska övningar och analyser av verkliga case.

Utbildningen ger dig som chef
• förståelse för konflikters uppkomst och eskalation
• konkreta verktyg och lathundar hur du hanterar konflikter mellan medarbetare
• träning i att leda samtal mellan medarbetare som är i konflikt
• tips på hur du kan se signaler och hur du kan förebygga konflikter

Från utvärderingar:
”Ni gör ett bra upplägg, är lyhörda, välstrukturerade och samspelta. Dessutom lyckas ni skapa engagemang.”
”Mycket givande lathund och övningar! Erfarenhetsutbytet med andra och att få konkreta verktyg att använda.”