Chefscoaching/handledning

Vill du ha nya perspektiv på dina chefsutmaningar i vardagen och möjlighet att reflektera över ditt ledarskap?

Kontakta oss om du vill ha ett bollplank för ditt ledarskap!

Vår coaching bygger på förtroende, tillit och en tydlig samtalsstruktur - med ett framåtriktat fokus.

Syftet med coaching för dig som ledare och chefer kan t.ex. vara att
• Bli tydligare i din roll 
• Se nya möjligheter och få nya infallsvinklar på olika situationer 
• Hantera svåra samtal 
• Utveckla och motivera medarbetare och arbetsgrupper 
• Leda förändring 
• Planera en konferens/workshop 
• Hantera stress 
• Planera din tid 
• Utveckla kommunikation och feedback 
• Hantera konflikter


Kollegial handledning i grupp

Ett långsiktigt stöd där du som chef och ledare kan få hjälp dels att bearbeta vardagliga dilemman och dels få hjälp med konkret problemlösning.

Handledningen sker utifrån en väl strukturerad metod för att reflektera i grupp kring olika dilemman. Metoden går ut på att någon i gruppen beskriver sitt problem eller dilemma. Därefter delar övriga i gruppen med sig av sina egna tankar, perspektiv och infallsvinklar om dilemmat.

En metod för chefer som dessutom är vetenskapligt utvärderad, t.ex. visar studier att chefer som deltagit har stärkt sitt självförtroende och sin självkänsla, att man blivit mer positivt inställd till sin roll, att de gjorde bättre prioriteringar och uppnått bättre resultat. (Johan Näslund, Marie-Louise Ögren 2010).

Gruppen träffas en gång i månaden, 3 tim/tillfälle. Gruppen består av 6-8 deltagare. 

Handledningen ger dig möjlighet att: 
• Belysa och fördjupa ledarskapsdilemman ur olika synvinklar för att skapa ökad klarhet i situationen och hur
  man du komma vidare 
• Utbyta erfarenheter 
• Lära av varandra 
• Skapa nätverk

Från utvärderingar:
”Det har varit ett fantastiskt privilegium att arbeta med kollegor och få höra allt klokt som sagts. Att vara chef är extremt ensamt ibland så det är befriande att inse att alla brottas med liknande problem.” 
”Det här har fungerat som en plats där man som ansvarig får ny energi, perspektiv på den professionella tillvaron och konkret hjälp med svåra problem som tillhör en chefs vardag.” 
”En väl spenderad tid där man har möjlighet att få stöd och möjlighet att diskutera svåra dilemman man möter i sin roll som chef.”