People - samarbetejpg


Arbets- och ledningsgruppsutveckling

Vi stödjer och hjälper arbets- och ledningsgrupper att bli framgångsrika team. Vi utgår från nuläget och behov. Det kan innebära att tydliggöra gruppens uppdrag, att ta fram eller förankra mål och roller, att stärka kommunikationen och samarbetet.

Vi arbetar med konkreta verktyg och metoder för att ni på ett effektivt och hållbart sätt ska stå rustade att axla ert uppdrag och uppgifter med stort engagemang.

En metod som kan användas är GDQ - Group Development Questionnaire - som identifierar vilka områden gruppen behöver utveckla förr att bli ett effektivt team.